แผนที่น้ำบาดาล

แผนที่น้ำบาดาล แสดงปริมาณคลอไรด์ ความกระด้าง ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

This entry was posted in กลุ่มงานทรัพยากรน้ำ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>